Wybrane realizacje

Przegląd budowlany hal produkcyjno magazynowych o powierzchni zabudowy ponad 50 000 m2

Przegląd budowlany biurowca Sky Tower we Wrocławiu

Ekspertyza stanu technicznego żelbetowych Piaskowników oraz ich posadowienia w oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu.

Nadzór inwestorski nad robotami budowalnymi polegającymi na wzmocnieniu ściany nośnej elewacyjnej oraz wymianie konstrukcji dachu na budynku WSSE Wrocław

Nadzór inwestorski nad robotami budowalnymi polegającymi na wymianie fragmentu elewacji wraz z zabezpieczeniem murów przed dostępem wody opadowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrocławiu

Przegląd budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu

Projekt wykonawczy stalowej przeszklonej konstrukcji nośnej wind WW1, WW8, WW4, WW5 na trybunie wschodniej Stadionu Piłkarskiego "Wisła" w Krakowie

Przegląd konstrukcyjno budowlany hali produkcyjno magazynowej o powierzchni zabudowy ponad 10 000 m2

Projekt koncepcyjny i wykonawczy wzmocnień konstrukcji stalowej hali magazynowej we Wrocławiu


Ekspertyza stanu technicznego rurociągów napowietrznych wraz z konstrukcją wsporczą, zabudowanych między budynkiem pompowni głównej a piaskownikiem oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu.
Udział w projektowaniu wzmocnienia obiektów o konstrukcji stalowej na terenie Elektrowni Turów S.A, m.in stropu o konstrukcji stalowej w galerii nawęglania. Udział w przeprowadzaniu przeglądów stanu technicznego obiektów
Współpraca przy opracowywaniu projektu budowlanego i wykonawczego wzmocnienia stalowych belek podtorzy przenośników taśmowych w żelbetowym zasobniku szczelinowym w Elektrowni Bełchatów. Przed opracowaniem projektu udział w sporządzeniu ekspertyzy stanu technicznego podtorzy i w badaniach belek podtorzy w skali naturalnej.Kompleksowy roczny przegląd budowlany obiektu biurowego klasy "A" zlokalizowanego we Wrocławiu.

Nadzór inwestorski nad remontem: elewacji, dachu, klatki schodowej oraz izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zabytkowej kamienicy przy ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu
Nadzór inwestorski nad remontem zabytkowej elewacji oraz przebudową galerii budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu - Mezonetowca

Nasza firma oferuje Państwu szereg usług, w tym ekspertyzy budowlane, nadzór inwestorski, przygotowanie projektów budowlanych oraz przeglądy budowlane. Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź czy Poznań to przykładowe miasta w których wykonywaliśmy zlecenia, jednak naszymi usługami obejmujemy także mniejsze miejscowości. W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu, powyżej zaś prezentujemy wybrane, zrealizowane przez nas zlecenia.