Przeglądy budowlane

roczne i 5-cio letnie

Konstrukcyjne       Elektryczne       Gazowe
Wykonujemy obowiązkowe przeglądy budynków (konstrukcyjne, elektr., gazowe, kominowe), wynikające z Prawa Budowlanego. Nasi klienci to właściciele obiektów przemysłowych oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Co roku wykonujemy przeglądy budowlane ponad 100 obiektów.

Ekspertyzy budowlane

obiekty przemysłowe i mieszkalne

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Współpracujemy z najlepszymi naukowcami i ekspertami z Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Rzeczoznawcami Budowlanymi, doskonałą kadrą inżynierską posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe oraz z laboratoriami badawczymi. BADANIA TERMOGRAFICZNE

Nadzór
Budowlany

z kontrolą kosztów

Inspektor nadzoru budowlanego
Prowadząc Nadzór Inwestorski nad procesem inwestycyjnym dbamy by wszystkie prace budowlane zostały wykonane prawidłowo i w odpowiedniej jakości. Na bieżąco monitorujemy powstawanie kosztów przy realizacji budowy oraz przygotowujemy kosztorysy inwestorskie i powykonawcze.

  Projekty budowlane             Kosztorysy              Inwentaryzacje

Biuro inżynierskie HOSKA Constructions

tel. +48 513 556 481

email:szymonhotala[at]hoska.pl www.hoska.pl

Biuro inżynierskie HOSKA Constructions to firma stworzony z myślą o optymalizacji rozwiązań budowlanych, tak by zapewniały one bezpieczeństwo i były korzystne (również kosztowo) dla Inwestorów. Wykonujemy ekspertyzy i przeglądy budowlane, badania termowizyjne, przygotowujemy kosztorysy inwestorskie i sporządzamy opinie techniczne. Jeśli potrzebny jest Państwu inspektor nadzoru – zapraszamy do kontaktu z nami. Posiadamy bogate doświadczenie w ramach oferowanych przez nas usług. Od 2009 roku przygotowujemy projekty budowlane i wykonawczo – warsztatowe, przeprowadzamy badania termograficzne, ekspertyzy i przeglądy budowlane, a także przedmiary i kosztorysy inwestorskie