Termowizja budynków mieszkalnych

Przy pomocy termowizji można bezinwazyjnie zbadać:
• lokalizacje mostków termicznych,
• izolację termiczną oraz szczelność przy oknach i drzwiach,
• izolację termiczną całego budynku,
• nieszczelności przez które przenika woda do budynku,
• pęknięcia konstrukcji,
• nieszczelności instalacji wodnej i instalacji c.o.,
• uszkodzenia ogrzewania podłogowego,
• sprawność elektrycznego i wodnego ogrzewania podłogowego
• nieprawidłową pracę instalacji elektrycznej

Termowizja na potrzeby przemysłu

Przy pomocy badań termowizyjnych wykrywamy bezinwazyjnie:
• przekroczenie temepratur na złączach elektrycznych,
• przeciążenia podzespołów w urządzeniach mechanicznych,
• przeciążenia podzespołów w urządzeniach hydraulicznych,
• izolację termiczną rurociągów przemysłowych,
• stopień nagrzania łożysk, przekładni, sprzęgieł,
• nieszczelności instalacji przemysłowych,
• uszkodzenia izolacji termicznej zbiorników,
• poziom napełnienia zbiornikówTermowizja na potrzeby energetyki i elektroniki

Przy pomocy badań termograficznych wykrywamy bezinwazyjnie:
• uszkodzenia w układach elektrycznych wyprowadzania mocy
• uszkodzenia prądnic
• uszkodzenia transformatorów
• uszkodzenia elementów rozdzielnic
• uszkodzenia złączy kablowych
• uszkodzenia i przeciążenia przewodów
• uszkodzenia wymienników ciepła